Zastępstwa w dniu 29.03.2023 - 31.03.2023
Agnieszka Knihnicka / 29.03.2023 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 b - j.angielski, 112 Marcin Kozłowski  
3 3 c - j.angielski, 112 Monika Mitka  
4 3 a - j.angielski, 112 Dorota Kwaśniak  
       
Monika Koncur / 29.03.2023 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 a - e_wczesnoszk, 4 Agata Kusiak  
4 1 a - e_plastyczna, 201 Olga Mrozik  
       
Anna Makaś / 29.03.2023 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 b - e_wczesnoszk, 111 Beata Kaczanowska  
5 2 b - e_wczesnoszk, 111 Beata Kaczanowska  
       
Małgorzata Kaczmarek / 30.03.2023 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 c(2) - e_informat., 206 Beata Kaczanowska  
       
Agnieszka Knihnicka / 30.03.2023 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 c - j.angielski, 112 Marzena Adamczyk  
2 3 b - j.angielski, 112 Anna Makaś  
3 1 a - j.angielski, 112 Marzena Adamczyk  
4 1 b - j.angielski, 112 Wioleta Zielińska  
5 2 a - j.angielski, 112 Dorota Kwaśniak  
       
Monika Koncur / 30.03.2023 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 a - e_wczesnoszk, 4 Monika Mitka  
2 1 a - e_wczesnoszk, 4 Monika Mitka  
4 1 a - z.rozw.kreat, 4 Grażyna Habraszka  
5 1 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Małgorzata Kaczmarek / 31.03.2023 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 a(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Agnieszka Knihnicka / 31.03.2023 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 c - j.angielski, 112 Beata Kaczanowska  
5 1 a - j.angielski, 112 Beata Kaczanowska  
       
Monika Koncur / 31.03.2023 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 a - e_wczesnoszk, 4 Monika Mitka  
2 1 a - e_wczesnoszk, 4 Monika Mitka  
4 1 a - e_wczesnoszk, 4 Anna Makaś  
       
Olga Mrozik / 31.03.2023 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 a - e_wczesnoszk, 3 Marcin Kozłowski  
2 2 a - e_wczesnoszk, 3 Marcin Kozłowski  
       
Monika Oniszko / 31.03.2023 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 b - Uczniowie przychodzą później    
2 3 c - religia18, 102 Elżbieta Jerszyńska  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN