Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • Brak mapy strony
 • Brak tekstów alternatywnych dla obrazków w galeriach
 • Brak napisów i audiodeskrypcji w filmach

Wyłączenia

 • Artykuły sprzed 23.09.2018 r.
 • Dokumenty przesłane z innych podmiotów w formie scanu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominika Fiszer.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 76 845 02 67

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera ul. Ociosowa 3 59-100 Polkowice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 768456514

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach otrzymają niezbędną pomoc.

Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem obsługi przywołując go za pomocą dzwonka umieszczonego po lewej stronie w wejściu głównym. Wyżej wymieniony pracownik otworzy drzwi wejściowe i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy.

W budynku przy ulicy Kominka 1 znajduje się winda, która prowadzi na parter.

W budynku przy ulicy Ociosowej 3 znajduje się winda, która prowadzi na parter i do piwmincy. Znajduje się również platforma, która prowadzi na parter.

Na parterze w budynku przy ul. K. B. Kominka 1 znajdują sie dwie platformy, które prowadzą do obiektów sportowych. W budynku przy ul. Ociosowej 3 jest platforma, która prowadzi do skretariatu i gabinetu pielęgniarki. W obu budynkach nie ma wind na wyższe kondygnacje.

W szkole są dzwonki i radiowęzeł oraz na parterze monitory Wirtualnej Gazetki Szkolnej

Na parkingu, w pobliżu szkoły przy ul. Ociosowej 3 jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Na parkingach szkolnych wyznaczenie takich miejsc jest w trakcie realizacji przez Urząd Gminy Polkowice.

Prawo wstępu do budynku osobom z psem asystującym wydaje dyrekcja szkoły.

Brak informacji o mozliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze szkołą:

tel. 768456514

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze szkołą.

Inne informacje i oświadczenia

 1. Zapewniamy odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 2. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.