PASOWANIE NA UCZNIA

Pierwszego września, jak co roku, uczniowie klas pierwszych z wielkim zapałem rozpoczęli naukę w naszej szkole. Ogromnym przeżyciem w tym dniu okazało się dla nich Pasowanie na Ucznia. Uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie klas Ia, Ib i Ic. Pasowanie, to jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym życiu każdego pierwszoklasisty. Od tego dnia każde dziecko czuje się już prawdziwym uczniem, czyli pełnoprawnym członkiem szkolnej rodziny. Uczniowie klas pierwszych ślubowali być godnymi Polakami i wzorowymi uczniami. W ten sposób oficjalnie zostali przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. Największym przeżyciem był dla dzieci moment pasowania. Burmistrz gminy - Pan Łukasz Puźniecki, poprzez dotknięcie ogromnym, zaczarowanym ołówkiem ramienia każdego pierwszoklasisty -  zamieniał go w prawdziwego ucznia.  Na koniec dzieci otrzymały słodkie niespodzianki, ufundowane przez Urząd Gminy oraz Radę Rodziców, a także pamiątkowe dyplomy. To był wyjątkowy dzień dla naszych najmłodszych wychowanków! Życzymy im sukcesów i przyjemnego pobytu w murach naszej szkoły.