A- A A+

Nasza szkoła otrzymała CERTYFIKAT SZKOŁY WSPIERAJĄCEJ UZDOLNIENIA!

020313 listopada we Wrocławiu podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej z zakresu wspierania uzdolnień nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, w którym czytamy: „…Dolnośląska Kapituła potwierdza nadaniem certyfikatu, że system wspierania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach  został oceniony i uznany jako spełniający standardy jakości”. Przedstawione sprawozdanie poparte dokumentacją fotograficzną i filmową z działań podejmowanych przez szkołę uzyskało 100% możliwych do zdobycia punktów. Certyfikat odbierały panie wicedyrektor: Aleksandra Kowalska i Jolanta Wrzos. W drugim dniu konferencji wyróżnione szkoły prezentowały swój dorobek. Dokonania naszej szkoły w zakresie wspierania uzdolnień i zainteresowań zaprezentowała Pani wicedyrektor Jolanta Wrzos. Przedstawione różnorodne formy pracy z dziećmi i osiągnięcia uczniów wzbudziły duże zainteresowanie.