Osiągnięcia uczniów 2015/2016

A- A A+

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016

Zasięg Szkolny

Nazwa konkursu:Data, organizator:Liczba
uczest.
LaureaciNauczyciel
– opiekun:
XVI Dolnośląski Konkurs dla Gimnazjalistów – zDolny Ślązak Gimnazjalista w roku szkolnym 2015/2016 – blok humanistyczny - etap szkolny 16.10.2015 r. 84

Bartków Magdalena
Dudziak Natalia
Dudziak Kacper
Konecka Magdalena
Grygiel Martyna
Ryglicka Kinga

I. Flisiewicz
M. Szybalska
J. Glapińska
J. Glapińska
D. Skowyra
XVI Dolnośląski Konkurs dla Gimnazjalistów – zDolny Ślązak Gimnazjalista w roku szkolnym 2015/2016 – blok matematyczno-przyrodniczy - etap szkolny 19.10.2015 r. 65 Bajus Jakub
Burda Jan
Dziedziulo Aleksandra
Lasak Magdalena
Prusisz Paweł
Pytlak Bartosz
Zarecki Bartosz

K. Korpak,
A. Grodecka,
A. Kowalska,
I. Marchlewska,

XVI Dolnośląski Konkurs dla Gimnazjalistów – zDolny Ślązak Gimnazjalista w roku szkolnym 2015/2016 – blok przyrodniczy - etap szkolny 20.10.2015 r. 65 Chiżyńska Katarzyna
Jaskot Michał
Lasak Magdalena
Grygiel Martyna
Pytlak Bartosz
Romańska Urszula
Żelichowska Anna
A. Grodecka,
E. Róg,
J. Wrzos,
P. Kohlman,
I. Marchlewska,
J. Ulatowska,
J. Robak
IX Dolnośląski Konkurs dla Gimnazjalistów – zDolny Ślązak Gimnazjalista w roku szkolnym 2015/2016 – język angielski - etap szkolny 2-3.11.2015 r. 44 Małgowski Jakub
Ostowska Julia

K. Gołdyn
A. Knihnicka

XXI OGOLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje orężą polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów" 5.11.2015 r. 13

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie:

Dudziak Kacper, 3b
Bajus Jakub, 3b
Dudziak Natalia, 3f
Bajaś Aleksandra, 2b

H. Korniłowicz
R. Kajak

Turniej klas III "Drogi Polaków do Niepodległości" 2-9.11.2015 r. drużyna z klasy 3c W turnieju wzięła udział jedna drużyna z klasy 3c H. Korniłowicz
IX Dolnośląski Konkurs dla Gimnazjalistów – zDolny Ślązak Gimnazjalista w roku szkolnym 2015/2016 – język niemiecki - etap szkolny 27.10.2015 r. 28 Bułhak Natalia
Byzdra Nela
Chiżyńska Katarzyna
Koreń Karolina
Mędrzak Aleksandra

J. Grzelczak,
M. Dobosz

 Konkurs Literowania "Pszczółka" 10.12.2015 r. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II 18 

Bocian Ewa, kl. 3 e
Cyran Gracjan, kl. 2a
Pach Michał, kl. 3c

 I. Flisieiwicz 
IX Powiatowy Konkurs Poprawności Językowej "Licz się ze słowami" etap szkolny

15.12.2015 r.
POPPPiDM

55

Konecka Magdalena, kl. 2f
Sądowska Katarzyna, kl. 3e
Matejewska Zuzanna, kl. 2f

J. Glapińska
I. Flisieiwicz
J. Glapińska

"Szkolny Konkurs o HIV i AIDS - 2015"

2.12.2015 r.

Gimnazjum nr1
im. Jana Pawła II 

14

I miejsce:
Lasak Magdalena, kl. 2b

II miejsce: 
Dudziak Kacper, kl. 3b

III miejsce:
Dziedziulo Aleksandra, kl. 3b
Więcław Alicja, kl. 2b

E. Róg
I. Olszak-Biniek
III Dolnośląska Olimpiada Biologiczna dla uczniów gimnazjów województwa dolnośląskiego- etap szkolny

 11.12.2015 r.

27  Zakwalifikowani do etapu powiatowego:
Konecka Magdalena,
Grygiel Martyna,
Bartków Magdalena
 
 "Młodzież zapobiega pożarom" - etap szkolny  27.01.2016 r. 

 11 Zakwalifikowani do etapu gminnego:
Bocian Ewa, 3e
Lasak Magdalena, 2b
Chmielowska Emilia, 3f
 D. Doskocz
 "Szkolny Konkurs Ortograficzny" 31.03.2016 r.  43 

 I miejsce:
Dudziak Natalia, 3f

II miejsce:
Ryglicka Kinga, 3c

III miejsce:
Lasak Magdalena, 2b

Wyróżnienie:
Sądowska Katarzyna, 3e


M. Szybalska


I. Flisiewicz 


M. Szybalska


I. Flisiewicz

Szkolny Przegląd Form Teatralnych w ramch projektu "Języki Obce - nie takie obce"    

I miejce "Thanksgiving" (Święto Dziękczynienia":
klasa II c

B. Auguścik 
"Szkolny Konkurs Pięknego Czytania"

28.04.2016 r.

biblioteka szkolna

 

I miejce:
Konecka Magdalena, 2f

II miejsce:
Dudziak Natalia, 3f
Laszczyńska Weronika, 2f

III miejsce: 
Dzumyk Marta, 1f

 
II Olimpiada Geograficzna dla Uczniów Dolnośląskich Gimnazjów - etap szkolny 11.12.2015 r. 58 Zakwalifikowani do etapu powiatowego:
Lasak Magdalena
Pytlak Bartosz
Romański Piotr
Bajus Jakub
Grygiel Martyna
Chiżyńska Katarzyna
Matejewska Zuzanna
Ryglicka Kinga
Małgowski Jakub
Osiński Kamil
Więcław Alicja
J. Wrzos
J. Robak
Szkolny konkurs "Wędrówki z mapą" 29.03.2016 r. 26 I m. Pytlak Bartosz
II m. Lasak Magdalena
III m. Więcław Alicja
J. Wrzos
VIII Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji "Białe Noce" - etap szkolny 24.02.2016 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
2

Zakwalifikowani do etapu międzyszkolnego:
Bajus Jakub, 3b
Dudziak Kacper, 3b

H. Korniłowicz
III Dolnośląska Olimpiada Biologiczna dla uczniów gimnazjów województwa dolnośląskiego- etap szkolny 11.12.2015 r. 27 Zakwalifikowani do etapu powiatowego:
Konecka Magdalena,
Grygiel Martyna,
Bartków Magdalena
I.Olszak-Biniek
E.Róg
"Naukowy Maraton z Języka Angielskiego kl. 1 i 2" luty 2015 r. - etap klasowy
07.04.2016 r. - etap drużynowy i indywidualny
25.05.2016 r. - Finał
klasy 1 i 2

Klasy I:

I miejsce: Walczak Zuzanna, 1f
II miejsce: Rydzanicz Adam, 1a
III miejsce: Romański Piotr, 1a

Klasy II:

I miejsce: Konecka Magdalena, 2f
II miejsce: Pytlak Bartosz, 2b
III miejce: Ostrowska Julia, 2d

J. Baran
B. Auguścik
D. Olejniczak
J. Dydak
K. Gołdyn
Familiada Polonistyczna 11.05.2016 r. 
Koło literackie w Gim 1 P-ce
30

Klasa III e (I miejsce): Katarzyna Sądowska, Kamila Kurczewska, Anna Żelichowska, Anna Sipurzyńska, Ewa Bocian

Klasa III b (I miejsce): Kacper Dudziak, Krzysztof Siwek, Aleksandra Dziedziulo, Maciej Czapczyński, Paweł Smereczniak)

Klasa III d (III miejsce): Gwidon Bednarek, Grygiel Martyna, Matuszak Marta, Karol Hildebrant, Norbert Koniuszy

I. Flisiewicz

 

 

J. Glapińska

 

 

D. Skowyra

Szkolny Konkurs Gramatyczno-Leksykany dla klas 1-3 Gimnazjum "Mistrz Języka Angielskiego 2015/2016"

24.05.2016 r. 

Gim 1

15

I miejsce: 

Łaśkiewicz Karolina, 2e

II miejsce:
Szafrańska Weronika, 2b
Rydzanicz Adam, 1a
Konecka Magdalena, 2f

III miejsce:
Wojtacha Kamil, 2b
Chiżyńska Katarzyna, 3f

D. Olejniczak
B. Auguścik
J. Baran

Maraton naukowy z języka niemieckiego klas drugich - I etap  Gim 1  67   Do II etapu zakwalifikowali się:
Weronika Kwiatek, 2a
Modliborek Sebastian, 2c
Cyran Gracjan, 2a
Więcław Alicja, 2b
Lasak Magdalena, 2b
Kuczyński Bartosz, 2b
 
 Maraton naukowy z języka niemieckiego klas drugich - II etap Gim 1   6  I miejsce:
Więcław Alicja, 2b
II miejsce:
Lasak Magdalena, 2b
III miejsce:
Kwiatek Weronika, 2a
 J. Grzelczak
S. Juszczak
Szkolny Konkurs Recytatorski 

Gim 1
J. Glapińska, M. Studzińska, biblioteka szkolna

 

I miejsce: 
Laszczyńska Weronika, 2f

II miejsce: 
Matejewska Zuzanna, 2f

III miejsce: 
Uchryńczuk Zuzanna, 1f

J. Glapińska
M. Studzińska