LKS Polkowice

A- A A+

Rok 2022

Opis przedsięwzięcia

Zmiany zawody

Treningi 2022

Kalkulacja kosztów

KOMUNIKAT

Lekkoatletyczny Klub Sportowy  Polkowice w roku 2021 uczestniczy w  realizacji zadania publicznego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu „Klub”- edycja 2021. W ramach zadania  zawodnicy klubu brali udział w obozie sportowym w Szklarskiej Porębie oraz prowadzone były treningi dla zawodników przez wykwalifikowanego trenera .

Rok 2021

Zmainy w harmonogramie imprez 2021

Zmiany w harmonogramie imprez 2021

LKS ZMIANY Obóz, zawody 2021

Harmonogram imprez sportowych LKS Polkowice na 2021 rok

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

Opis realizacji zadania w okresie od dnia 2 stycznia 2021 r do dnia 31 grudnia 2021 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania na 2021 r.

 

Rok 2020

Zaktualizowana kalkulacja październik 2020 r.

Zaktualizowany Harmonogram imprez sportowych LKS Polkowice 2020 r.

Opis realizacji zadania 2020 r          

Kalkulacja kosztów realizacji zadania 2020 r 

Harmonogram treningów 2020 r

 

Zaktualizowany Harmonogram imprez sportowych LKS Polkowice na 2020 r.                   

 1. 1-2.02.2020 – Ogólnopolski Mityng LA – Toruń
 2. 05.02.2020 - Mityng LA - Jablonec
 3. 14-16.02.2020 - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Juniorów - Toruń
 4. 29.02-01.03.2020 - Halowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowiec - Toruń
 5. 27.06.2020 - Festiwal Rzutów - Mityng LA - Szprotawa
 6. 19.06.2020 - Ogólnopolski Mityng LA - Słubice
 7. 18.07.2020 - Mityng LA – Karpacz
 8. 11.07. 2020 – Ogólnopolski Mityng LA - Zgorzelec
 9. 26.07. 2020 – Mityng LA – Jelenia Góra
 10. 22.08.2020 – Mityng LA Memoriał B. Psujka - Oleśnica
 11. 29.08.2020 - Mistrzostwa Dolnego Śląska – Legnica
 12. 27.08.2020 - Mistrzostwa Polski LZS - Ciechanów
 13. 30.08. 2020 – Mityng LA – Jelenia Góra
 14. 15.08.2020 - Mityng Młoda Europa – Jablonec
 15. 09.2020 - Mistrzostwa Dolnego Śląska- Jelenia Góra
 16. 09.2020 - Ogólnopolska Olimpiada  Młodzików- Łódź
 17. 09.2020 - Mistrzostwa Polski U-20 - Radom
 18. 09.2020 - Mistrzostwa Makroregionu - Legnica
 19. 12.2020 - Mityng LA - Drezno

Obozy (zgrupowania) sportowe:

- w miesiącu  11-20.02.2020 - obóz zimowy

- w miesiącu  03.08.2020r do 12.08.2020 - obóz letni

- w miesiącu listopadzie 2020 – obóz jesienny

Zawodnicy LKS Polkowice będą brali udział w zawodach wynikających z potrzeb szkoleniowych, a także odpowiednich kwalifikacji do właściwych imprez.

Termin i miejsca zawodów w trakcie roku mogą ulec zmianie z przyczyn nie zależnych od klubu.

Zaktualizowana kalkulacja sierpień 2020

 

 

 

Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

 

 Lp.

Rodzaj kosztów

(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

 

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy

Rodzaj miary

Koszt całkowity

(w zł)

Z tego z

wnioskowanej

dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów

(w zł)*

1. Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej   średnia cena   1240,00 1240,00 0,00

1a

Obuwie specjalistyczne

2

500,00

pary

1000,00

1000,00

0,00

1b

Piłki lekarskie

2

120,00

szt

240,00

240,00

0,00

2.

Udział w zawodach i imprezach  sportowych:

     

12223,60

12223,60

0,00

2a

Transport na zawody -

samochód osobowy

około

10462,35

0,8358

km

8743,60

8743,60

0,00

2b

Wyżywienie

 

Średnia cena

 

900,00

900,00

0,00

 

3 osób x 3 doby x 30zł

2

270,00

zawody

540,00

540,00

0,00

 

3 osób x 2 doby x 30zł

2

180,00

zawody

360,00

360,00

0,00

2c

Nocleg

3osób x 2 doby x 87,50 zł/doba

4

Średnia cena

525,00

zawody

2.100,00

2.100,00

0,00

2d

Opłaty startowe podczas zawodów krajowych i międzynarodowych

40

12,00

osobo/ starty

480,00

480,00

0,00

3.

Obóz (zgrupowanie ) sportowe

     

11.596,00

11596,00

0,00

3a

Koszt pobytu na obozie (zimowym) - wyżywienie, nocleg, obiekty sportowe

4 osoby x 85 zł x 10 dni = 3400 zł/obóz

1

3400,00

obozy

3400,00

3400,00

0,00

3b

Koszt pobytu na obozie (wiosenny, letni, jesienny) - wyżywienie, nocleg, obiekty sportowe

3 osoby x 85 zł x 10 dni = 2550 zł/obóz

3

2550,00

obozy

7650,00

7650,00

0,00

3c

Transport na obóz

109 km x 0,8358x2 = 182 zł

3

182,00

obozy

546,00

546,00

0,00

4.

Stypendia sportowe dla zawodników (4 osób)

     

29.400,00

29.400,00

0,00

4a

Stypendia – 1 osoba 1x900zł/m-c=900,00zł/m-c

3

900,00

m-cy

2700,00

2700,00

0,00

4b

Stypendia – 1 osoba 1x1500zł/m-c=1500,00zł/m-c

4

1500,00

m-cy

6000,00

6000,00

0,00

4c

Stypendia – 1 osoba 1x1000zł/m-c=1000,00zł/m-c

5

1000,00

m-cy

5000,00

5000,00

0,00

4d

Stypendia – 2 osoby

2x300zł/m-c=600,00zł/m-c

2

600,00

m-cy

1200,00

1200,00

0,00

4e

Stypendia – 1osoba 1x500zł/m-c=500,00zł/m-c

2

500,00

m-cy

1000,00

1000,00

0,00

4f

Stypendia – 1 osoba

450,00zł/m-c

10

450,00

m-cy

4500,00

4500,00

0,00

4g

Stypendia – 1osoba 650,00zł/m-c

10

650,00

m-cy

6500,00

6500,00

0,00

4h

Stypendia – 1osoba 500,00zł/m-c

5

500,00

m-cy

2500,00

2500,00

0,00

5.

Wynagrodzenie kadry szkoleniowej

     

60140,40

60140,40

0,00

5a

Wynagrodzenie -
D. Wojciech – Pierzchała

(10 godzin/tygodniowo)

474

50,00

godzin

23.700,00

23.700,00

0,00

5b

Wynagrodzenie -
W. Pierzchała

(13godz/tygodniowo)

618

50,00

godzin

30.900,00

30.900,00

0,00

5c

Narzuty  (17,93%)

(W. Pierzchała)

około 461,70

12

m-c

5540,40

5540,40

0,00

6.

Koszty księgowo -administracyjne

     

4.800,00

4.800,00

0,00

6a

Wynagrodzenie księgowej

12

400,00

m-c

4.800,00

4.800,00

0,00

7.

Realizacja programów szkolenia sportowego

około

średnia cena

 

6.000,00

6.000,00

0,00

7a

Odżywki

60

50,00

szt

3.000,00

3.000,00

0,00

7b

Opieka medyczna

20

150,00

osoby

3.000,00

3.000,00

0,00

Ogółem

       

125.400,00

125.400,00

0,00

 

Zmiana zawodów rok 2019

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice informuje, że w ramach realizowanego zadania   „Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych związanych z lekką atletyką”  ”  nastąpiły zmiany w harmonogramie imprez sportowych :

 - zamiast zawodów  z 15.06.2019r - Mityng LA - zawodnicy wezmą udział w Mistrzostwach Dolnego Śląska LZS dnia 23.05.2019r w Zgorzelcu

- Mistrzostwa Dolnego Śląska  z 08.06.2019r odbędą się 25.05.2019r w Jeleniej Górze

- zamiast Mityng LA z listopada 2019r – Niemcy – zawodnicy pojada na Mistrzostwa Dolnego Śląska Dzieci Starszych dnia 26.05.2019r do Jeleniej Góry

– Mityng LA Memoriał Malanowskiego w dniu 01.06. 2019r we Wrocławiu. -Zawodnicy wezmą udział w Mityng LA w dniu 18.05.2019r Żary,

- Trójmecz Młodzików w dniu 01.09.2019r.- Zawodnicy wezmą udział w Mistrzostwach Okręgu Młodzików w dniu 18.05.2019r w Legnicy

 - zawody „Festiwal Rzutów” w Wiechlicach odbędą się 13.04.2019r.

- zawody Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Wałbrzychu z 19.02.2019r przeniesione na 16.02.2019r .

-zamiast zawodów „Mityng LA Litosa” z 29.05.2019r we Wrocławiu zawodnicy wezmą udział w Mityngu LA we Wrocławiu w dnia 12.05.2019r

- zamiast zawodów  z kwietnia 2019r - Ogólnopolski Mityng LA w Nowej Soli zawodnicy wezmą udział w Mityngu LA -  październik 2019 do Seftenberg – Niemcy.

- Ogólnopolski Mityng LA w Słubicach odbędzie się 03.05.2019r.

zamiast zawodów: – Mityng LA w  Bojanowo –maj 2019r - Zawodnicy wezmą udział w mityng LA – Memioriał Malanowskiego dnia 01.06.2019r

-Międzynarodowy Mityng LA Młoda Europa – Jablonec z lipca odbędzie się w miesiącu sierpniu 2019r

- zawodnicy wezmą udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w dniach 29-30.06.2019r w Lublinie zamiast 21-23.06.2019r w Poznaniu

 - zawodnicy wezmą udział w Mistrzostwach Polski U-19 w dniach 03-05.07.2019r w Racibórz zamiast w Poznaniu

zamiast zawodów: – Mityng Europejski- Drezno –grudzień 2019r - Zawodnicy wezmą udział Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Poznaniu 10-12.07.2019r.

zamiast zawodów: – Mityng LA 23.06.2019r - Zawodnicy wezmą udział w mityng LA – w Lesznie 08.06.2019r

- Mityng LA we Wrocławiu z dnia 07.09.2019r odbędzie się 31.08.2019r

 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików -   odbędą się 07.09.2019 zamiast 15.09.2019r

nastąpiły zmiany zawodów –zamiast zawodów „Mistrzostwa  Polski Młodzików” z dnia 28-29.09.2019  zawodnicy wezmą udział w :

-Mityngu LA Winobrania  w Zielonej Górze w dnia 10.09.2019r.

-Mityng LA w Lesznie- 15.09.2019r

- Europejski Mityng Pomarańczowa Środa w Jablonec- grudzień

 

TERMINY TRENINGÓW

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice informuje, że w związku z realizacją zadania  „Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych związanych z lekką atletyką” w okresie przerwy wakacyjnej treningi prowadzone będą  przez:  

Dorotę Wojciech-  Pierzchałę:

Od 25.06.2018 do 29.06.2018r - w godzinach od 900 do godz.  1100

od 02.07 do 31.08.2018 r- ( od poniedziałku do piątku) w godzinach od 900 do godz.  1100

Władysław Pierzchała:   

25.06.2018 do 29.06.2018r- w godzinach od 900 do godz.  1100

30.06.2018r (sobota) - w godzinach od 900 do godz.  1200

od 02.07 do 31.08.2018r- - ( od poniedziałku do piątku) w godzinach od 900 do godz.  1100

od 02.07 do 31.08.2018r- w soboty w godzinach od 900 do godz.  1200

 

ZMIANY ZAWODÓW       

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice informuje, że w ramach realizowanego zadania „Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych związanych z lekką atletyką”  nastąpiły zmiany w harmonogramie imprez sportowych. 
Zamiast zawodów:

-  Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w Oleśnicy w dniu 19.05. 2018 r. - Zawodnicy wezmą udział w Międzynarodowym Mityng LA w Słubicach

-  Mityng LA Memoriała Litosa we Wrocław w dniu 13.06.2018 r.- Zawodnicy wezmą udział w Międzynarodowym Mityng LA w Szprotawie w dniu 12.05.2018 r.

-  Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży-Chorzów w dniach 27-29.07.2018 r. - Zawodnicy wezmą udział w Mistrzostwach Dolnego Śląska Młodzików w Zgorzelcu w dniu 10.06.2018 r.

Zaktualizowany harmonogram imprez sportowych na 2018 rok

 

 1. 06.01.2018 r. - Międzynarodowy Mityng LA – Cottbus

 2. 17.01.2018 r. - Międzynarodowy Mityng LA- Jablonec
   
 3. 20.01.2018 r. - Międzynarodowy Mityng LA- Jablonec 

 4. 21.01.2018 r. - Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska- Jablonec 

 5. 09-11.02.2018 r. - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych- Toruń

 6. 17.02.2018 r. - Halowe Mistrzostwa Polski- Toruń

 7. 14.04 2018 r. - Ogólnopolski Mityng LA – Wiechlice

 8. 24.04.2018 r. - Ogólnopolski Mityng LA- Nowa Sól

 9. 28.04.2018 r. - Mityng LA Memoriał Nowickiego- Zgorzelec

 10. 01.05.2018 r. - Mityng LA- Bojanowo

 11. 03.05. 2018 r. - Mityng LA- Słubice

 12. 05.05.2018 r.  - Mityng La kwalifikacyjny- Wrocław

 13. 19.05. 2018 r. - Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików- Oleśnica

 14. 26.05.2018 r. - Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów i Juniorów Młodszych- Jelenia Góra

 15. 02.06.2018 r. - Mityng LA Memoriał Malanowskiego- Wrocław

 16. 13.06.2018 r. - Mityng LA Memoriała Litosa- Wrocław

 17. 23-25.06.2018 r. - Mistrzostwa Polski Juniorów - Włocławek

 18. 23.06.2018 r. - Mityng LA- Wrocław

 19. 27-29.07.2018 r. - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży-Chorzów

 20. .07. 2018 r. - Międzynarodowy Mityng LA Młoda Polska – Jablonec

 21. 20.09.2018 r. - Mistrzostwa Młodzików - Wrocław

 22. 21.10.2018 r. - Mistrzostwa Makroregionu- Słubice

 23. 22.11.2018 r. - Mityng LA – Jablonec

 24. 23.12.2018 r. - Mityng LA- Drezno

Obozy (zgrupowania) sportowe:

- 15.01-25.01.2018 r. - obóz zimowy

- 29.03-08.04.2018 r.- obóz wiosenny

- w miesiącu  lipcu - obóz letni

- w miesiącu listopadzie – obóz jesienny

Obozy sportowe odbywają się w Centralny Ośrodek Sportu w Szklarskiej  Porębie.

Zawodnicy stowarzyszenia będą brali udział w zawodach wynikających z potrzeb szkoleniowych, a także odpowiednich kwalifikacji do właściwych imprez.

Termin i miejsca zawodów w trakcie roku  mogą ulec zmianie z przyczyn nie zależnych od klubu.

HARMONOGRAM  REALIZACJI ZADANIA
za okres od 05.01.2018 r.  do  31.12.2018 r.
LEKKOATLETYCZNEGO KLUBU SPORTOWEGO

PLAN TRENINGÓW

od miesiąca :  05 stycznia do 30 czerwca 2018r.

od miesiąca : 01 września do 31 grudnia 2018r.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

sobota

Dorota Wojciech-Pierzchała  – biegi średnie i skoki

1400- 1600

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

1400- 1600

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

1400- 1600

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

1400- 1600

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa

1400- 1600

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

-----------------------------

 Władysław Pierzchała ( grupa rzutów i sprintów)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

sobota

1400- 1600

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

1400- 1600

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

lub stadion lekkoatletyczny

1400- 1600

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

1400- 1600

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

lub stadion lekkoatletyczny

1400- 1600

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

900- 1200

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

 

od miesiąca : 01lipca do 31 sierpnia 2018r.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

sobota

Dorota Wojciech-Pierzchała  – biegi średnie i skoki

900- 1100

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

900- 1100

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

900- 1100

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

900- 1100

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

900- 1100

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

---------------------------

Władysław Pierzchała ( grupa rzutów i sprintów)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

sobota

900- 1100

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

900- 1100

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

lub stadion lekkoatletyczny

900- 1100

 obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

900- 1100

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

lub stadion lekkoatletyczny

900- 1100

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

900- 1200

obiekty sportowe - SP 3 ul. Ociosowa 3

 

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice uzyskał dotację z Urzędu Gminy Polkowice  na rok 2018 na realizację zadania

Upowszechnianie i rozwój aktywności  fizycznej  dzieci i młodzieży  poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym,
w dyscyplinach sportowych związanych z lekką atletyką.

Na okres od dnia 05.01.2018r do dnia 31.12.2018r.

Całkowity koszt zadania z dotacji: 120.000,00,00 złotych 

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

 Lp.

Rodzaj kosztów

(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

 

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy

Rodzaj miary

Koszt całkowity

(w zł)

Z tego z

wnioskowanej

dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów

(w zł)*

1 Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej   średnia cena   5.324,00 5.324,00 0,00

1a

Obuwie specjalistyczne

1

500,00

pary

500,00

500,00

0,00

1b

Dyski treningowy-1,5kg

1

537,00

szt

537,00

537,00

0,00

1c

Dysk treningowy-1kg

1

505,00

szt

505,00

505,00

0,00

1d

Oszczep (800gramów)

1

841,00

szt

841,00

841,00

0,00

1e

Oszczep- 700 g

1

787,00

szt

787,00

787,00

0,00

1f

Oszczep- 600g

2

722,00

szt

1444,00

1444,00

0,00

1g

Oszczep- 500g

1

710,00

szt

710,00

710,00

0,00

2.

Udział w zawodach i imprezach  sportowych:

     

8.901,53

8.901,53

0,00

2a

Transport na zawody -

samochód osobowy

Ok.

7060,93

0,8358

km

5.901,53

5.901,53

0,00

2b

Wyżywienie

5 osób x 3 doby x 30zł

2

Średnia cena

450,00

zawody

900,00

900,00

0,00

2c

Nocleg

5 osób x 3 doby x 70zł/doba

2

Średnia cena

1050,00

zawody

2.100,00

2.100,00

0,00

3.

Obóz (zgrupowanie ) sportowe

     

8.864,00

8.864,00

0,00

3a

Koszt pobytu na obozie (wiosenny i letni) - wyżywienie, nocleg, obiekty sportowe

5 osoby x 85 zł x 10 dni = 4250 zł/obóz

2

4250,00

obozy

8.500,00

8.500,00

0,00

3b

Transport na obóz

109 km x 0,8358x2 = 182 zł

2

182,00

obozy

364,00

364,00

0,00

4.

Stypendia sportowe dla zawodników (4 osób)

     

24.000,00

24.000,00

0,00

4a

Stypendia – 1 osoba 1x1000zł/m-c=1000,00zł/m-c

12

1000,00

m-cy

12.000,00

12.000,00

0,00

4b

Stypendia – 2 osoby

2x330zł/m-c=660,00zł/m-c

12

660,00

m-cy

7.920,00

7.920,00

0,00

4c

Stypendia – 1osoba 1x340zł/m-c=340,00zł/m-c

12

3400,00

m-cy

4.080,00

4.080,00

0,00

5.

Wynagrodzenie kadry szkoleniowej

     

63.110,47

63.110,47

0,00

5a

Wynagrodzenie -
D. Wojciech – Pierzchała

(10 godzin/tygodniowo)

496

50,00

godzin

24.800,00

24.800,00

0,00

5b

Wynagrodzenie -
W. Pierzchała

(13godz/tygodniowo)

649

50,00

godzin

32.450,00

32.450,00

0,00

5c

Narzuty

(W. Pierzchała)

około 488,37

12

m-c

5.860,47

5.860,47

0,00

6.

Koszty księgowo -administracyjne

     

4.800,00

4.800,00

0,00

6a

Wynagrodzenie księgowej

12

400,00

m-c

4.800,00

4.800,00

0,00

7.

Realizacja programów szkolenia sportowego

około

średnia cena

 

5.000,00

5.000,00

0,00

7a

Odżywki

60

50,00

szt

3.000,00

3.000,00

0,00

7b

Opieka medyczna

20

100,00

osoby

2.000,00

2.000,00

0,00

         

120.000,00

120.000,00

0,00

 

Komunikat

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice informuje, że w związku z realizacją zadania   „Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych związanych z lekką atletyką” zawodnicy – około 6 osób wraz z 2 trenerami będą brali udział w obozie sportowym w dniach 02.11 -12.11.2017 r.  w Szklarskiej Porębie.

Pozostałe osoby nie biorące udziału w obozie  (pozostające w Polkowicach) mają przerwę w zajęciach treningowych.


Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice

dotacji z Urzędu Gminy Polkowice klubowi sportowemu niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, na realizacje celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu

Upowszechnianie i rozwój aktywności  fizycznej  dzieci i młodzieży  poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym,
w dyscyplinach sportowych związanych z lekką atletyką.

Na okres od  09.01.2017r do dnia 31.12.2017r.

 

Całkowity koszt zadania- dotacja: 120000,00,00 złotych

 

Lp.

Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy

Rodzaj miary

Koszt całkowity (w zł)

Z tego z Wnioskowanej dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)*

1.

Zakup odzieży sportowej

1

1

1

500,00

500,00

0,00

1a

Obuwie specjalistyczne

1

średnia cena

500,00

pary

500,00

500,00

0,00

2.

Udział w zawodach i imprezach sportowych:

     

8050,00

8050,00

0,00

2a

Transport na zawody-

(wyjazdy wg harmonogramu imprez)

około

średnia cena

 

4450,00

4450,00

0,00

 

- Samochód osobowy

5324,24

0,8358

km

4450,00

4450,00

0,00

2b

Nocleg i wyżywienie podczas zawodów:

4 osoby x 3 doby =

12 osobo/doba x 3 zawody

około

36

Średnia cena

100

osobo/
dzień

3600,00

3600,00

0,00

3.

Stypendia sportowe dla zawodników

(7 osób)

     

46800,00

46800,00

0,00

3a

Stypendia – 4 osoby

4 x500zł/m-c=2000,00zł/m-c

12

2000,00

m-cy

24000,00

24000,00

0,00

Stypendia – 2 osoby

2x450zł/m-c=900,00zł/m-c

12

900,00

m-cy

10800,00

10800,00

0,00

Stypendia – 1osoba 1x1000zł/m-c=1000,00zł/m-c

12

1000,00

m-cy

12000,00

12000,00

0,00

4.

Wynagrodzenie trenera:

     

56950,00

56950,00

0,00

4a

Trener W. Pierzchała

(13godz/tygodniowo)

645

50,00

godzin

32250,00

32250,00

0,00

4b

Trener D. Wojciech – Pierzchała

(10 godzin/tygodniowo)

494

50,00

godzin

24700,00

24700,00

0,00

5.

Koszty księgowo -administracyjne

     

4800,00

4800,00

0,00

5a

Wynagrodzenie księgowej

12

400,00

m-c

4800,00

4800,00

0,00

6.

Realizacja programów szkolenia sportowego

około

średnia cena

 

2900,00

2900,00

0,00

6a

Odżywki

28

50,00

szt

1400,00

1400,00

0,00

6b

Opieka medyczna

15

100,00

osoby

1500,00

1500,00

0,00

Suma

       

120000,00

120000,00

0,00

 

harmonogram imprez sportowych na 2017 rok

 1. 28.01. 2017r. – Międzynarodowy Mityng LA – Zielona Góra
 2. 11-13.01.2017r.- Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych- Toruń
 3. 05.02 2017r.- Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików- Wałbrzych
 4. 29.04. 2017r.- Mityng LA Memoriał Nowickiego- Zgorzelec
 5. 30.04. 2017r. – Mityng LA- Bojanowo
 6. 13.05.2017r. – Mistrzostwa Dolnego Śląska- Bogatynia
 7. 28.05. 2017r. – Mityng LA- Leszno
 8. czerwiec.2017 r.- Międzynarodowy Mityng LA – Wrocław (data do ustalenia)
 9. 06.2017r.- Mityng LA- Łódź- data do ustalenia
 10. 01-03.07.2017r.- Mistrzostwa Polski Młodzieżowe- Suwałki
 11. sierpień. 2017r. – Międzynarodowy Mityng LA – Jablonec (data do ustalenia)
 12. 07-09.07.2017r.- Mistrzostwa Polski Juniorów - Toruń
 13. 30.08.2017r.- Mityng LA- Wrocław
 14. 09.09.2017r.- Mistrzostwa Makroregionów - Wrocław
 15. grudzień 2017 r. – Mityng LA- Drezno

Obozy (zgrupowania) sportowe:

- w miesiącu lutym - obóz zimowy

-w miesiącu kwietniu- obóz wiosenny

-w miesiącu  lipcu - obóz letni

-w miesiącu listopadzie – obóz jesienny

Obozy sportowe odbywają się w Centralny Ośrodek Sportu „Maraton” w Szklarskiej  Porębie.

Zawodnicy stowarzyszenia będą brali udział w zawodach wynikających z potrzeb szkoleniowych, a także odpowiednich kwalifikacji do właściwych imprez.

Termin i miejsca zawodów w trakcie roku  mogą ulec zmianie z przyczyn nie zależnych od klubu.


Zmiana zawodów

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice informuje, że w ramach realizowanego zadania   „Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych związanych z lekką atletyką”  ”  ze względów szkoleniowych nastąpiły zmiany w harmonogramie imprez sportowych tj:

 zamiast zawodów :

-Mityngu LA - Drezno z grudnia 2017r zawodnicy LKS Polkowice wezmą udział w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży - Spała -  26-27.08.2017 r.

Letni obóz sportowy

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice informuje, że w związku z realizacją zadania   „Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych związanych z lekką atletyką” zawodnicy –7 osób i 2 trenerów będą brali udział w obozie sportowym w dniach 10.07 -20.07.2017 r.  w Szklarskiej Porębie.

Pozostałe osoby nie biorące udziału w obozie  (pozostające w Polkowicach) mają przerwę w zajęciach treningowych

 

Terminy treningów w okresie wakacyjnym

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice informuje, że w związku z realizacją zadania   „Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych związanych z lekką atletyką” w okresie przerwy wakacyjnej treningi  prowadzone będą  przez

Dorotę Wojciech-  Pierzchałę

26.06.2017- w godzinach od 900 do godz.  1100

27.06.2017- w godzinach od 1600 do godz.  1800

28.06- 30.06.2017- w godzinach od 900 do godz.  1100

od 01.07 do 31.08.2017r- ( od poniedziałku do piątku) w godzinach od 900 do godz.  1100

Władysław Pierzchała   

26.06.2017- w godzinach od 900 do godz.  1100

27.06.2017- w godzinach od 1600 do godz.  1800

28.06- 30.06.2017- w godzinach od 900 do godz.  1100

01.07.2017r- w godzinach od 900 do godz.  1200

od 03.07 do 31.08.2017r- - ( od poniedziałku do piątku) w godzinach od 900 do godz.  1100

od 03.07 do 31.08.2017r- w soboty w godzinach od 900 do godz.  1200

 

 

ZMIANA TERMINÓW ZAWODÓW

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice informuje, że w ramach realizowanego zadania „Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych związanych z lekką atletyką” nastąpiły zmiany w harmonogramie imprez sportowych:
zamiast zawodów :
- Mityng LA- z dnia 28.05.2017 r. w Lesznie-  zawodnicy LKS Polkowice wezmą udział w Mistrzostwach Dolnego Śląska Młodzików w Oleśnicy w dniu 10.06.2017r
zamiast zawodów:
- w dniu 01-03.07.2017r.- Mistrzostwa Polski Młodzieżowe- Suwałkach zawodnicy LKS Polkowice wezmą udział w Memoriale Malanowskiego w dniu 04.06.2017 we Wrocławiu oraz w  Memoriale Listosa w dniu 18.06.2017r we Wrocławiu.

 

Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym,
w dyscyplinach sportowych związanych z lekką atletyką.

LKS Polkowice

 

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice informuje, że w związku z realizacją zadania „Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych związanych z lekką atletyką” od dnia 01.03.2016 r. treningi  prowadzone przez Dorotę Wojciech - Pierzchałę

odbywać się będą:

- poniedziałek, wtorek, środę - w godzinach od 1520 do godz.  1620

- czwartek, piątek - w godzinach od 1430 do godz.  1530

 

Zmiany w harmonogramie imprez sportowych na 2016r. LKS Polkowice

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice informuje, że w ramach realizowanego zadania   „Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych związanych z lekką atletyką”  nastąpiły zmiany w harmonogramie imprez sportowych tj:

 • zawody Mityng LA Memoriał Nowickiego – przeniesione z 23.04.2016r na 30.04.2016 r (zawody odbywają się w Zgorzelcu)
 • zawody Mityng LA– przeniesione z 11.06.2016r Łodzi  na 03.05.2016 r do Słubic.
 • zamiast zawodów  Mityngu LA w Bielsko Białej w dniu 18.06.2016  ze względów szkoleniowych oraz w celu podniesienia lepszych wyników sportowych zawodnicy LKS Polkowice wezmą udział w Lekkoatletycznym Mityngu w Wichlice w dniu 16.04.2016 r.
 • zamiast zawodów z dnia 01-03.07.2016r.- Mistrzostwa Polski Juniorów- Suwałki ze względów szkoleniowych zawodnicy LKS Polkowice wezmą udział w Oleśnicy -Mistrzostwach  Dolnego  Śląska Młodzików w dniu 11.06.2016r  oraz w dniu 12.06.2016 r. w Ogólnopolskim Mityngu LA w Łodzi w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy w biegu na 200m
 • zawody Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży we Wrocławiu przeniesiona z 22-24.07.2016  na 04-06.08.2016r.

Ponadto ze względów szkoleniowych przed Mistrzostwami Świata Juniorów zawodnicy LKS Polkowice wezmą udział w dniach 01-03.07.2016r.w Mistrzostwach Polski Juniorów- Suwałki. Przejazd na zawody odbywać się będzie bez  skutków finansowych, natomiast koszty pobytu(nocleg, wyżywienie) będą finansowe ze środków gminy

Harmonogram imprez sportowych na 2016 rok

Nr.DataZawodyMiejsce
1. 09.01.2016 r. Międzynarodowy Mityng LA Cottbus
2. 09.02. 2016r. Mistrzostwa Dolnego Śląska Jablonec
3. 20.02 2016r. Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików Wałbrzych
4. 12-14.02 2016. Halowe Mistrzostwa Polski Spała
5. 30.04. 2016r. Mityng LA Memoriał Nowickiego Zgorzelec
6. 01.05. 2016r. Mityng LA Bojanowo
7. 14.05.2016r. Mistrzostwa Dolnego Śląska Bogatynia
8. 28.05. 2016r. Mityng LA Leszno
9. 03.05.2016r. Mityng LA Słubice
10. 16.04.2016r. Mityng LA Wichlice
11. 01-03.07.2016r. Mistrzostwa Polski Juniorów Suwałki
12. 30-31.07.2016r. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Jelenia góra
13. 22-24.07.2016r. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Wrocław
14. 24.09..2016r. Mistrzostwa Polski Młodzików Słubice
15. grudzień 2016 r. Mityng LA Drezno

 

Obozy (zgrupowania) sportowe w 2016 r.:

 • w miesiącu lutym - obóz zimowy
 • w miesiącu marcu - obóz wiosenny
 • w miesiącu lipcu - obóz letni
 • w miesiącu listopadzie - obóz jesienny

Obozy sportowe odbywają się w Centralnym Ośrodku Sportu „Maraton" w Szklarskiej Porębie.

Wysokość środków dofinansowania na dany rok 2016 przez Burmistrza Polkowice wynosi 119.000,00zł z przeznaczeniem na: transport na zawody, noclegi i wyżywienie podczas zawodów, stypendia dla  wyróżniających się zawodników, obsługę administracyjną oraz trenerów ponadto na obsługę lekarską i odżywki dla zawodników.

  HARMONOGRAM  REALIZACJI ZADANIA
za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
LEKKOATLETYCZNEGO KLUBU SPORTOWEGO

PLAN TRENINGÓW

od miesiąca: 01 stycznia do 30 czerwca 2016r.

od miesiąca: 01 września do 31 grudnia 2016r.

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiąteksobota
Dorota Wojciech-Pierzchała  – biegi średnie i skoki

1520- 1620

Ścieżka zdrowia

lub sala

1430- 1530

Ścieżka zdrowia

lub stadion lekkoatletyczny

1430- 1530

siłownia

1430- 1530

Ścieżka zdrowia,

Stadion lekkoatletyczny lub bieżnia ZS

1520- 1620

Ścieżka zdrowia

lub sala

-----------------------------

Władysław Pierzchała ( grupa rzutów i sprintów)

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiąteksobota

1400- 1700

Siłownia

1400- 1700

obiekty sportowe przy Gm1

1400- 1700

obiekty sportowe przy Gm1

1400- 1700

obiekty sportowe przy Gm1 + siłownia

1400- 1700

Siłownia

900- 1200

obiekty sportowe przy Gm1 lub ścieżka zdrowia

 

od miesiąca: 01lipca do 31 sierpnia 2016r. 

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiąteksobota
Dorota Wojciech-Pierzchała  – biegi średnie i skoki

900- 1000

Ścieżka zdrowia

lub sala

900- 1000

Ścieżka zdrowia

lub stadion lekkoatletyczny

900- 1000

 

siłownia

900- 1000

Ścieżka zdrowia,

Stadion lekkoatletyczny lub bieżnia ZS

900- 1000

Ścieżka zdrowia

lub obiekty sportowe przy Gm1 lub

---------------------------

Władysław Pierzchała ( grupa rzutów i sprintów)

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiąteksobota

900- 1200

Siłownia

900- 1200

obiekty sportowe przy Gm1

900- 1200

 obiekty sportowe przy Gm1

900- 1200

obiekty sportowe przy Gm1

900- 1200

Siłownia

900- 1200

obiekty sportowe przy Gm1 lub ścieżka zdrowia

 

HARMONOGRAM  REALIZACJI ZADANIA
za okres od 01.01.2015r.  do  31.12.2015r.
LEKKOATLETYCZNEGO KLUBU SPORTOWEGO

PLAN TRENINGÓW

od miesiąca: 01 stycznia do 30 czerwca 2015r.

od miesiąca: 01 września do 31 grudnia 2015r.

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiąteksobota
Dorota Wojciech-Pierzchała  – biegi średnie i skoki

1520- 1620

Ścieżka zdrowia

lub sala

1430- 1530

Ścieżka zdrowia

lub stadion lekkoatletyczny

1430- 1530

siłownia

1430- 1530

Ścieżka zdrowia,

Stadion lekkoatletyczny lub bieżnia ZS

1520- 1620

Ścieżka zdrowia

lub sala

-----------------------------

Władysław Pierzchała ( grupa rzutów i sprintów)

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiąteksobota

1400- 1600

Siłownia

1400- 1600

obiekty sportowe przy Gm1

1400- 1600

obiekty sportowe przy Gm1

1400- 1600

obiekty sportowe przy Gm1 + siłownia

1400- 1600

Siłownia

900- 1100

obiekty sportowe przy Gm1 lub ścieżka zdrowia

 

od miesiąca: 01lipca do 31 sierpnia 2015r.

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiąteksobota
Dorota Wojciech-Pierzchała  – biegi średnie i skoki

900- 1000

Ścieżka zdrowia

lub sala

900- 1000

Ścieżka zdrowia

lub stadion lekkoatletyczny

900- 1000

 

siłownia

900- 1000

Ścieżka zdrowia,

Stadion lekkoatletyczny lub bieżnia ZS

900- 1000

Ścieżka zdrowia

lub obiekty sportowe przy Gm1 lub

---------------------------

Władysław Pierzchała ( grupa rzutów i sprintów)

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiąteksobota

900- 1100

Siłownia

900- 1100

obiekty sportowe przy Gm1

900- 1100

 obiekty sportowe przy Gm1

900- 1100

obiekty sportowe przy Gm1

900- 1100

Siłownia

900- 1100

obiekty sportowe przy Gm1 lub ścieżka zdrowia

 

Podczas wyjazdu na obóz/zgrupowanie sportowe treningi zawodników odbywają się  w trakcie trwania obozu/zgrupowania sportowego.

W dniach w których będą odbywały się zawody, treningi mogą być przeprowadzone na wyjeździe (przed zawodami) na obiektach gospodarza zawodów lub zostaną odrobione w innym terminie o czym poinformujemy Gminę Polkowice.

Ponadto w dni świąteczne tj. 1 i 6 stycznia; 04 i 06 kwietnia; 01 maja; 04 czerwca; 15 sierpnia; 11 listopada; 24,25 i 26 grudnia treningi nie będą prowadzone trener Władysław Pierzchała.

Natomiast trener Dorota Wojciech-Pierzchała w dni świąteczne tj. 1 i 6 stycznia; 06 kwietnia; 01 maja; 04 czerwca; 11 listopada; 24,25  i 31 grudnia nie będzie prowadziła zajęć (treningów).

Treningi odbywają się na sali sportowej, siłowni i boisku sportowym przy Gimnazjum nr 1 w Polkowicach na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Polkowicach, oraz stadionie lekkoatletycznym, ścieżce zdrowia w Polkowicach.

W treningach uczestniczą  grupy: młodzicy, juniorzy  młodsi. 

Wysokość środków dofinansowania na dany rok 2015 przez Burmistrza Polkowice wynosi: 58.435,00 zł na „Upowszechnianie i rozwój aktywności  fizycznej  dzieci i młodzieży  poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym” , oraz
65.565,00zł na  
„rozwój aktywności  fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

Środki finansowe przeznaczone są na: transport na zawody, noclegi i wyżywienie podczas zawodów, na obóz sportowy, stypendia dla  wyróżniających się zawodników, obsługę administracyjną oraz trenerów ponadto na obsługę lekarską,  odżywki oraz obuwie sportowe dla zawodników.