A- A A+

INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2021

egzaminInformacje o egzaminie ósmoklasisty 2021

Komunikat o dostosowaniach

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego podczas egzaminu

O czym należy pamiętać

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMINIE

        1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

        2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Komunikat o przyborach 

OGÓLNE INFORMACJE

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 2 lipca 2021 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 9 lipca 2021 r.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie CKE www.cke.gov.pl w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty.

ZMIANY W EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2021

Język polski

Matematyka

Język angielski

Jezyk niemiecki