A- A A+

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji - IX 2020.pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0075/18 pn. „Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert: do 8.02.2019 r., do godz. 15.00.

Szczegóły dotyczące zamówienia:

  • Zapytanie Ofertowe DOCPDF
  • Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: DOCPDF
  • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy: DOCPDF
  • Załącznik nr 3 – Projekt umowy: DOCPDF
  • Wyniki Postępowania DOCPDF

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0075/18 pn. „Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

  • Zapytanie ofertowe PDFDOCX
  • Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: PDFDOCX
  • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy: PDFDOCX
  • Załącznik nr 3 – Projekt umowy: PDFDOCX
  • Wynik postępowania: PDF DOC

 

Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć w 2020 roku

Harmonogram spotkań

Strona projektu

Rekrutacja uzupełniająca