Lokalna Akademia CISCO

A- A A+

cisco-godlo-cienciscoNasze Gimnazjum od października 2011 roku, jako jedyne w powiecie polkowickim, bierze udział w programie Cisco Networking Academy. Mamy status Akademii Cisco i możemy prowadzić dla swoich uczniów kursy IT Essentials: PC Hardware and Softwarew zakresie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych związanych z sieciami komputerowymi, w ramach zajęć lekcyjnych (np. zajęć technicznych) lub zajęć dodatkowych.

 

Cisco Systems  Cisco Networking Academy  Academy Connection (tylko dla uczestników kursu)

 

cisco4Program Cisco Networking Academy został uruchomiony w 1997 r. przez firmę Cisco Systems. Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. Oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej. W ponad 100 krajach wiedzę na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie ponad 250 000 uczniów i studentów. Mają oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej.

Kurs IT Essentials: PC Hardware and Software to podstawowy kurs w ofercie programu Cisco Networking Academy. Obejmuje podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących, zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych (poziom szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej). Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach pomocniczych np. asystent help desku. Kurs składa się z następujących rozdziałów:

 1. Komputery osobiste -cisco5 wprowadzenie
 2. Bezpieczne procedury laboratoryjne
 3. Montaż komputera – krok po kroku
 4. Podstawy konserwacji i rozwiązywanie problemów
 5. Podstawy systemów operacyjnych
 6. Laptopy i urządzenia mobilne - wprowadzenie
 7. Drukarki i skanery - wprowadzenie
 8. Podstawy sieci
 9. Podstawowe zabezpieczenia
 10. Umiejętności komunikacyjne
 11. Komputery osobiste dla zaawansowanych
 12. Systemy operacyjne dla zaawansowanych
 13. Laptopy i urządzenia mobilne dla zaawansowanych
 14. Drukarki i skanery dla zawansowanych
 15. Zaawansowane zagadnienia sieciowe
 16. Zaawansowane zagadnienia bezpieczeństwa

Kurs ITE PC Hardware and Software jest podzielony na dwie części. Część pierwsza (rozdziały 1-10) obejmuje podstawową wiedzę i umiejętności, zaś część druga (rozdziały 11-16) stanowi uzupełnienie i doskonalenie zdobytych juz kompetencji i nie jest obowiązkowa do zaliczenia kursu. Kurs obejmuje łącznie 70 godzin (w tym część realizowana jest w domu poprzez platformę edukacyjną), na które składają się wykłady, zajęcia z instruktorem, ćwiczenia w pracowni komputerowej, e-learning oraz testy i quizy. Kursy w programie integrują tradycyjne i nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, multimedia, e-learning oraz symulatory.  Kurs kończy się egzaminem, po którym uczestnik uzyskuje certyfikat (w języku angielskim) honorowany na całym świecie.

cisco2Absolwenci kursu rozumieją budowę komputera oraz potrafią montować i konfigurować komputer osobisty, zainstalować system operacyjny oraz rozwiązywać podstawowe problemy związane z działaniem i obsługą komputera i oprogramowana. Umieją również połączyć komputer z internetem oraz współdzielić zasoby w sieci. Zdobywają umiejętności niezbędne do instalacji, utrzymania i naprawy komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, rozumieją związane z tym zagadnienia bezpieczeństwa, a także poznają zasady netykiety i uczą się umiejętności komunikacyjnych nieodzownych w pracy na stanowiskach wsparcia technicznego. Kurs stanowi doskonałe wprowadzenie do zagadnień IT takich, jak: komputery osobiste, urządzenia peryferyjne, systemy operacyjne.

Uczniowie biorą udział w praktycznych ćwiczeniach i laboratoriach, które pozwalają im poznać elementy budowy komputerów i oprogramowania oraz zdobyć praktyczne umiejętności związane z obsługą komputera i rozwiązywaniem typowych problemów. Kurs skoncentrowany jest na przekazaniu praktycznych umiejętności i nauce przez ćwiczenia. Dlatego ważnym elementem szkolenia ITE są wirtualne narzędzia edukacyjne takie jak Virtual Desktop oraz Virtual Laptop, które umożliwiają symulację działań na prawdziwym sprzęcie komputerowym – takich, jak np. montaż/demontaż komputera. Pozwalają one na naukę i doskonalenie praktycznych umiejętności, niezależnie od miejsca, w jakim się uczeń znajduje, również w domu. Kurs ITE jest w wielu krajach (ostatnio Rumunia i Francja) rekomendowany przez Ministerstwa Edukacji do realizacji w ramach programu informatyki.

Program kształcenia Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. cisco1Wiedza jest przekazywana za pomocą różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych prowadzone są liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narządzi internetowo - multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. Program akademii jest stale i na bieżąco aktualizowany tak, by uczestnicy kursów uzyskiwali najnowszą wiedzę z zakresu technologii sieciowych. Jednocześnie stałe kontakty pomiędzy firmą  Cisco Systems , a akademiami prowadzącymi zajęcia, pozwalają na uaktualnianie i dostosowanie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań lokalnego rynku pracy.

Realizacja projektów o charakterze społecznym i edukacyjnym jest od lat istotnym elementem działalności firmy Cisco Systems. Firma dąży do podniesienia poziomu świadomości technologicznej w społecznościach lokalnych oraz wzrostu efektywności kształcenia środowiska akademickiego, udzielając istotnego wsparcia w postaci wiedzy i doświadczenia w obszarze zaawansowanych rozwiązań technologicznych. W Polsce firma intensywnie angażuje się w budowę społeczeństwa informacyjnego. Zainaugurowany na świecie w 1997, a w Polsce w 2000 roku program Cisco Networking Academy (od jesieni 2005 roku oficjalnie używanym skrótem nazwy jest: NetAcad), oferuje uczniom i studentom możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.